Zalety NanoKnife
  • metoda nietermiczna
  • brak ryzyka uszkodzenia ważnych struktur organizmu
  • możliwość terapii zmian nieoperacyjnych
  • minimalna inwazyjność
  • możliwość łączenia z innymi metodami terapeutycznymi
  • impulsy wysokiego napięcia trwale otwierają pory w błonach komórek
  • eliminacja efektów „wypłukiwania” ciepła
  • proces podobny do naturalnej śmierci komórek
  • pozwala na obrazowanie obszarów ablacji w CT lub USG w czasie rzeczywistym
  • minimalne dolegliwości bólowe i ich brak, w porównaniu z innymi metodami ablacji
705

NanoKnife IRE nie opiera się na efektach termicznych, jest więc wolny od ryzyka ucieczki ciepła, jak również nie powoduje trwałego uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów, przewodów naturalnych i innych krytycznych struktur. Na przykład w przypadku terapii raka prostaty oznacza to brak ryzyka nietrzymania moczu oraz utrzymanie dotychczasowej sprawności seksualnej. Metoda pozwala poddawać zabiegom pacjentów z zaawansowanymi lokalnymi zmianami, uznawanymi za nieoperacyjne z uwagi na ich lokalizację. Dlatego też NanoKnife znalazł dotychczas zastosowanie w ablacji guzów wątroby, trzustki, nerek i prostaty. Terapia guzów we wspomnianych narządach dotyczyć może zarówno niszczenia ognisk pierwotnych nowotworu jak i zmian o charakterze przerzutowym. Zabieg zaliczany jest do technik minimalnie inwazyjnych.

Korzyści ze stosowania system NanoKnife® IRE

W odróżnieniu od innych technik ablacyjnych, system NanoKnife® IRE pozwala na rozszerzenie możliwości leczniczych dla pacjentów, którzy nie nadają się do tradycyjnej operacji z powodu lokalizacji zmiany, wymagającej leczenia.