Inne metody leczenia

Dotychczasowe metody leczenia

Zabieg chirurgiczny – polega na usunięciu guza, niekiedy wraz z dużym fragmentem zdrowej tkanki z naciekami nowotworowymi.

Radioterapia – w celu zniszczenia komórek nowotworowych dostarczana jest duża dawka promieniowania. Tej metodzie poddawani są pacjenci, u których z różnych względów nie można zastosować metody chirurgicznej.

Chemioterapia – polega na podawaniu wielu leków przeciwnowotworowych.

Termoablacja – grupa metod opierająca działanie na wytworzeniu w miejscu nowotworu wysokiej lub niskiej temperatury. Zaliczamy do nich między innymi RFA, krioablację lub HIFU.

Nanotechnologia – nowa era w onkologii

Nieodwracalna Elektroporacja (IRE) metoda polega na wytworzeniu w miejscu nowotworu pola elektrycznego, które prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia komórek nowotworowych. IRE można stosować blisko struktur krytycznych tzw. nieoperacyjnych. Nanoknife umożliwia ablację w pobliżu dużych naczyń krwionośnych oraz w trudnych lokalizacjach.