O metodzie IRE

Nieodwracalna Elektroporacja (Irreversible Electroporation, IRE) jest rodzajem nietermicznej ablacji stworzoną w celu precyzyjnego i efektywnego niszczenia niepożądanych komórek nowotworowych. System NanoKnife IRE jest pierwszym i jedynym urządzeniem opartym na tej technologii, otwierającym nową generację sprzętu do miejscowej ablacji.

Metoda IRE polega na wprowadzeniu w okolice guza kilku cienkich elektrod. Podczas zabiegu pomiędzy elektrodami przepływa prąd o wysokm napięciu, który powoduje nieodwracalne otwarcie porów w komórkach nowotworowych a tym samym prowadzi do ich naturalnej śmierci. Następnie martwe komórki usuwane są w sposób naturalny przez układ chłonny. Ponieważ oddziaływanie występuje na poziomie komórkowym mamy tu do czynienia z nanotechnologią. Zabieg przy użyciu NanoKnife jest na tyle nowatorski, iż nie da się go w zasadzie porównać do żadnej innej znanej dotąd metody.

schemat_IRE

Dotychczasowe tradycyjne metody ablacji opierają się o oddziaływanie termiczne, co oznacza, że niszczenie komórek uzyskuje się pod wpływem oddziaływania niskich (krioablacja) bądź wysokich (termoablacja) temperatur. Metody te jednak powodują zniszczenie wszystkich struktur biologicznych (naczynia krwionośne, nerwy) w zasięgu działania co jest zjawiskiem niepożądanym.

800

Kto kwalifikuje się do leczenia metodą IRE ?

IRE w raku stercza (prostaty) jest metodą, która znalazła zastosowanie u chorych z nowotworem ograniczonym do narządu zarówno w przypadku guzów zdiagnozowanych pierwotnie jak i zmian o charakterze nawrotowym po uprzednim zastosowaniu innych form terapii ( teleterapia, brachyterapia, HIFU, w szczególnych przypadkach prostatektomia radykalna ).
Istnieją dwie podstawowe techniki wykonywania zabiegów IRE:

I – Leczenie ogniskowe: Obecnie propagowane przez większość ośrodków posługujących się tą metodą. Technika ta stwarza możliwość przeprowadzenia zabiegu w sposób minimalnie inwazyjny, nie powodujący powikłań i pozwalający z wysokim prawdopodobieństwem na pełne zachowanie kontroli trzymania moczy i potencji. Technika ta polega na zniszczeniu samego ogniska nowotworu w tkance stercza, w związku z czym możliwa jest do zastosowania u chorych, u których na podstawie oceny badania mikroskopowego materiału uzyskanego podczas biopsji stercza, a także w wykonanych badaniach obrazowych (najczęściej rezonansu magnetycznego) potwierdzono wysokie prawdopodobieństwo występowania guza o charakterze jednoogniskowym. Pacjenci leczeni w ten sposób to najczęściej chorzy wysoko zmotywowani, dla których priorytetem jest zachowanie prawidłowych mikcji, trzymania moczu i potencji. Leczenie ogniskowe może też być opcją postępowania dla starszych mężczyzn z jednoogniskowym guzem jako alternatywa wobec tzw. bacznej obserwacji. Pacjenci leczeni w konwencji terapii ogniskowej muszą mieć świadomość ponoszonego ryzyka niepełnej radykalności leczenia z uwagi na możliwość występowania dodatkowego, nie ujawnionego ogniska nowotworu w sterczu i wykazywać gotowość do ścisłego monitorowania w przebiegu pooperacyjnym opartego na wykonaniu powtarzalnych badań obrazowych (przede wszystkim MR), możliwych rebiopsjach stercza oraz możliwości wystąpienia konieczności zastosowania terapii wtórnej ( II rzutu).

II- Leczenie klasyczne polega na „zniszczeniu” całej tkanki stercza dzięki czemu minimalizuje się ryzyko pozostawienia nie leczonego ogniska nowotworu, a zwiększa się szansę na radykalność terapii. Jednakże elektroporacja całej tkanki stercza pociąga jednocześnie za sobą wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia nieporządanych skutków leczenia ( doświadczenie wiodących ośrodków wykonujących IRE w raku stercza jest zdecydowanie mniejsze w zakresie leczenia klasycznego niż leczenia w konwencji terapii ogniskowej).

Zastosowanie IRE w przypadku guzów narządów jamy otrzewnowej ( najczęściej guzy zlokalizowane w miąższu wątroby lub w tkance trzustki) może mieć charakter zarówno leczenia radykalnego w nowotworach pierwotnych powstających w narządach de novo jak i paliatywnego w przerzutach narządowych. W każdym jednak przypadku zastosowanie Nano-Knifu dąży się do całkowitego zniszczenie ogniska nowotworowego. Waporyzacja pojedynczego, pierwotnego ogniska guza ma na celu całkowite wyleczenie chorego, podczas gdy w terapii paliatywnej dotyczącej trzustki, czy wątroby pozwala na przedłużenie życia chorego oraz niekiedy na zmniejszenie dolegliwości związanych z obecnością guza.

Zastosowanie techniki IRE z uwagi na jej unikalną właściwość zaoszczędzania struktur kolagenowych pozwala na znaczące ograniczenie ryzyka wystąpienia w/w powikłań w stosunku do innych metod ablacji miąższowej.

Schemat działania NanoKnife

3 elektrody otaczające guz wytwarzają pole elektryczne, co w efekcie prowadzi do zjawiska nieodwracalnej elektroporacji. Naczynia krwionośne i nerwy nie ulegają uszkodzeniu.