Trzustka

Rak trzustki stanowi tylko 2-3% wszystkich przypadków raka lecz charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem umieralności.

Najlepsze rokowanie jest u pacjentów z miejscowym, pierwotnym guzem, gdzie możliwa jest interwencja chirurgiczna poprzez wycięcie guza. To stanowi 5-12% pacjentów. Mediana przeżycia chorych po całkowitej resekcji chirurgicznej wynosi 15-25 miesięcy i 5-letni wskaźnik przeżycia 8-15%.

Około 40% chorych na raka trzustki ma przerzuty w chwili rozpoznania, ze znacznie gorszym rokowaniem z medianą przeżycia do 6 miesięcy i bardzo niską przeżywalnością długoterminowych (mniej niż 1%).

Wskazania do IRE :

dotyczą pozostałych 40-50% pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem (LAPC) bez przerzutów, u których chirurgiczna interwencja nie jest możliwa z powodu nowotworu zlokalizowanego w pobliżu dużych naczyń krwionośnych.

W przypadku większości pacjentów z LAPC oferowana jest w leczeniu standardowym paliatywna chemioterapia oraz/ lub radioterapia.

Większość tych pacjentów można zakwalifikować do dalszego leczenia metodą. IRE umożliwia leczenie chorych z guzami o granicznych kryteriach resekcyjności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem : „Nanoknife niszczy guzy nowotworowe.”