Leczenie raka trzustki

Rak trzustki stanowi tylko 2-3% wszystkich przypadków nowotworów, lecz charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem umieralności.

Leczenie raka trzustki daje najlepsze rokowania u pacjentów z miejscowym, pierwotnym guzem, gdzie jest możliwa interwencja chirurgiczna poprzez jego wycięcie. To stanowi 5-12% pacjentów. Mediana przeżycia chorych po całkowitej resekcji chirurgicznej wynosi 15-25 miesięcy i 5-letni wskaźnik przeżycia 8-15%.

Około 40% chorych na raka trzustki ma przerzuty w chwili rozpoznania. Są to pacjenci ze znacznie gorszym rokowaniem, z medianą przeżycia do 6 miesięcy i bardzo niską przeżywalnością długoterminową (mniej niż 1%).

Wskazania do IRE:

Leczenie raka trzustki z wykorzystaniem urządzenia Nano-Knife jest zalecane w przypadku pozostałych 40-50% pacjentów. Są to osoby z miejscowo zaawansowanym rakiem (LAPC) bez przerzutów, u których chirurgiczna interwencja nie jest możliwa z powodu nowotworu zlokalizowanego w pobliżu dużych naczyń krwionośnych.

Większości pacjentów z LAPC w leczeniu standardowym jest proponowane leczenie raka trzustki za pomocą chemioterapii oraz/ lub radioterapii paliatywnej.

Znaczną część tych pacjentów można zakwalifikować do dalszego leczenia metodą IRE. Umożliwia ona leczenie chorych z guzami o granicznych kryteriach resekcyjności.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: „Nanoknife niszczy guzy nowotworowe.