Wątroba

IRE jest skuteczną metodą ablacyjną w przypadku przerzutów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych naczyń krwionośnych i dróg żółciowych.
Ta nowoczesna, nietermalna forma ablacji tkanek, znalazła zastosowanie m. innymi w terapii guzów narządów jamy brzusznej, szczególnie w sytuacjach w których zastosowanie innych form ablacji byłoby ryzykowne, czy wręcz niemożliwe. Może być stosowana jako forma leczenia radykalnego (wyleczenie chorego) lub paliatywnego (przedłużenie życia, ulżenie cierpieniu). Dzięki swoim unikalnym właściwościom (zaoszczędzanie żywych struktur anatomicznych zawierających włókna kolagenowe) pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia powikłań związanych z leczeniem.

Tak dla NanoKnife

Metoda Nano-Knife w leczeniu nowotworów litych układu pokarmowego jest uznaną metodą stosowaną w USA i Europie Zachodniej od kilku lat. Procedury Nano-Knife są tam refundowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W Polsce jest wprowadzana od roku i pierwsze doświadczenia wskazują, że warto ją stosować szczególnie w połączeniu z leczeniem skojarzonym: chirurgia z chemioterapią przedoperacyjną i pooperacyjną. O Nano-Knife mówi dr Ryszard Wierzbicki ze szpitala MSW w Lublinie.

Na świecie wykonuje się operacje tą metodą głównie przy izolowanych nowotworach trzustki. Metoda Nano-Knife jest niezastąpiona w przypadku naciekania nowotworu na naczynia lub umiejscowienia guza blisko naczyń życiowo ważnych Wtedy guz jest nieresekcyjny za pomocą metody klasycznej. W czasie wykonywania procedury Nano-Knife elektrody muszą zostać umieszczone w guzie we wszystkich płaszczyznach z dokładnością co do 1mm. Dlatego zabieg wykonuje się pod kontrolą USG śródoperacyjnego. Możliwe jest wykonanie w czasie tej samej operacji kilku sesji Nano-Knife. W 80-85 proc. przypadków leczenie Nano-Knife stanowi opcję dla osób zdyskwalifikowanych do klasycznej operacji.

Metoda polega na wytworzeniu pola elektromagnetycznego z użyciem elektrod wprowadzanych do guza nowotworowego. Zabieg elektroporacji polega na wykorzystaniu napięcia elektrycznego 3tys. Volt i uzyskaniu przepływu impulsów elektrycznych miedzy elektrodami o częstotliwością 90/sek. o mocy 150 Amp. Dzięki wytworzonemu polu elektromagnetycznemu dochodzi do zniszczenia komórek nowotworowych.
W Polsce metoda jest stosowana przez dr. Ryszarda Wierzbickiego od 9 miesięcy. Do tej pory, od czerwca 2015 roku, przeprowadził 31 operacji tą metodą.

Czy warto podejmować walkę o chorych na raka trzustki nawet z przerzutami? Warto! – Przedstawiamy doświadczenia własne. Rak głowy z trzustki z przerzutami do wątroby. Połączyliśmy procedurę Nano-Knife z termoablacją mikrofalową stosowaną na przerzuty do wątroby. Termoablacja mikrofalowa wytwarza pole cieplne w wysokości 180 stopni C. Czas ekspozycji wynosi średnio 6 minut, dzięki temu pacjent jest krócej operowany. Zabieg Nano-Knife zazwyczaj jest połączony z chirurgią klasyczną, ponieważ często po otwarciu jamy otrzewnowej okazuje się, ze nastąpiły przerzuty do innych narządów. Stąd istotnym czynnikiem jest to, aby operacje te wykonywał zespół doświadczonych chirurgów. Nano-Knife w połączeniu z termoablacją mikrofalową skutecznie niszczy wiele przerzutów nowotworu do wątroby – mówi dr Wierzbicki.

Z doświadczeń dr. Wierzbickiego wynika także, że stosując chemioterapię przedoperacyjną co najmniej dwa tygodnie przed zabiegiem i po operacji z użyciem procedury Nano-Knife, zwiększa się radykalizację zabiegu i stwarza szansę na przedłużenie życia lub czasu do wznowy u chorego.

– Nie ma tu jednak sztywnych reguł, stosujemy zasadę personalizacji dla każdego pacjenta. U wielu z nich obserwuje się stabilizację choroby, Zaobserwowano również regresję choroby, w pojedynczych przypadkach wystąpiła progresja choroby. Należy przyjąć tu pod uwagę, że są to chorzy z dużym zaawansowaniem klinicznym choroby nowotworowej, z synchronicznymi przerzutami do wątroby i innych narządów jamy otrzewnowej, którym nikt nie proponował żadnego leczenia. Pacjenci ci podjęli decyzję o leczeniu w pełni świadomie. Obserwuje się u nich powolny rozwój choroby nowotworowej bez pogorszenia jakości życia – mówił dr Wierzbicki i tłumaczył: – Przedstawiamy przypadek pacjentki z rakiem trzustki, z przerzutami do żołądka i śledziony, zdyskwalifikowanej do operacji. Po zabiegu z zastosowaniem techniki Nano-Knife łącznie z częściową resekcją żołądka oraz splenektomią chora żyje i czuje się dobrze. Kolejny przypadek. Pacjentka lat 28 z rakiem trzustki z przerzutem do jajnika. Zastosowaliśmy Nano-Knife oraz klasyczne leczenie chirurgiczne z ovariektomią z dobrym skutkiem. Pacjentka bardzo dobrze odpowiedziała na terapię. Zastosowaliśmy także procedurę Nano-Knife połączoną z leczeniem chirurgicznym w raku jajnika z przerzutami do jelita cienkiego u pacjentki z niewydolnością nerek. Po tym zabiegu chora nie musiała przechodzić zabiegu wytworzenia nefrostomii i dializy. Wcześniej przez dwa lata nikt nie podejmował się operacji..

Doktor Wierzbicki zachęca więc do stosowania techniki Nano-Knife w nowotworach układu pokarmowego, ponieważ jest to metoda mało inwazyjna, nie pogarszająca jakości życia, możliwa do przeprowadzenia w przypadkach, kiedy tradycyjna chirurgia nie ma możliwości zastosowania