Leczenie raka prostaty

Prostata – IRE jest bezpieczną i szczególnie mało inwazyjną metodą, z której korzysta chirurgia onkologiczna. Za jej pomocą może też być przeprowadzane leczenie raka prostaty. IRE może być metodą alternatywną dla zabiegów radykalnej prostatektomii oraz radioterapii, obarczonych powikłaniami, takimi jak np.: nietrzymanie moczu, możliwość wystąpienia mikroprzerzutów czy zaburzenia erekcji.

IRE jest metodą nowatorską, gdyż oszczędza ważne struktury, krytyczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Są nimi między innymi cewka moczowa, nerwy czy pęcherzyki nasienne. Z tego powodu NanoKnife staje się doskonałym narzędziem, dzięki któremu leczenie raka prostaty pozwala na powrót do pełni zdrowia. W przypadku raka stercza zastosowanie NanoKnife może mieć dwojaki charakter. W pierwszym przypadku rozpatrujemy ablację całej struktury stercza.

Drugim sposobem, propagowanym przez większość ośrodków posługujących się obecnie techniką IRE, jest niszczenie jedynie samego ogniska nowotworu, zlokalizowanego w tkance stercza. Jest to tak zwana terapia ogniskowa, fokalna (ang. focal therapy).
Leczenie raka prostaty z użyciem NanoKnife polega na przezskórnym wprowadzeniu 2-6 elektrod w okolice nowotworu. W prawidłowym pozycjonowaniu elektrod pomaga Grid, wykorzystywany również w brachyterapii oraz obraz USG z głowicy dorektalnej. Cały proces aplikacji impulsów elektrycznych jest kontrolowany przez zautomatyzowane oprogramowanie generatora NanoKnife. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym i trwa średnio 60-90 minut.

Podsumowanie (Rak Prostaty): metoda IRE, z której korzysta obecnie chirurgia onkologiczna, jest nowoczesną, nietermalną formą ablacji tkanek, stosowaną m.in. w leczeniu raka stercza. Dzięki swojej unikalnej właściwości nie uszkadza struktur zawierających włókna kolagenowe. W efekcie pozwala na niszczenie ogniska nowotworu z wysokim prawdopodobieństwem zachowania podstawowych funkcji fizjologicznych, takich jak prawidłowa mikcja, trzymanie moczu i potencja. Pod tym względem wykazuje wyższość nad innymi stosowanymi obecnie formami ablacji tkanki stercza. Pozwala również na zmniejszenie ryzyka (w zależności od doboru konwencji leczenia) wystąpienia innych powikłań, związanych z lokalną terapią przeprowadzoną na sterczu.

NanoKnife – nieodwracalna elektroporacja: nowa nadzieja w leczeniu chorych na raka stercza?

W ostatnich miesiącach na rynku urologicznym w Polsce pojawiła się nowa opcja w leczeniu chorych na raka stercza – NanoKnife. Metoda polega na wykorzystaniu zmiennego pola elektrycznego przepływającego przez obszar docelowy, przy czym przyłożone napięcie osiąga wartości do 3000 V. Proces ten prowadzi do powstania nieodwracalnych porów w błonie komórkowej, co w konsekwencji powoduje trwałe niszczenie komórek nowotworowych. To zjawisko biofizyczne jest znane jako nieodwracalna elektroporacja (irreversible elektroporation – IRE). To właśnie ono jest wykorzystywane w niszczeniu ogniska nowotworowego w tkance stercza podczas zabiegów z użyciem NanoKnife. Zaletą elektroporacji jest zaoszczędzenie struktur kolagenowych, np. ściany naczyń krwionośnych oraz nerwów, istotnych dla zachowania ważnych czynności fizjologicznych. W artykule omówiono zalety i nadzieje związane z zastosowaniem IRE w leczeniu raka stercza oraz zagadnienia i problemy wyłaniające się w związku z zastosowaniem tej nowatorskiej metody terapeutycznej.