Prostata

Prostata – IRE jest bezpieczną i szczególnie mało inwazyjną metodą leczenia raka prostaty. IRE może być metodą alternatywną dla zabiegów: radykalnej prostatektomii oraz radioterapii, obarczonych powikłaniami, jak np: nietrzymanie moczu, możliwość wystąpienia mikroprzerzutów czy zaburzenia erekcji.

Biorąc pod uwagę nowatorstwo metody IRE polegające na oszczędzaniu ważnych struktur krytycznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu takich jak cewka moczowa, nerwy czy pęcherzyki nasienne, NanoKnife staje się doskonałym narzędziem, pozwalającym na powrót do pełni zdrowia. W przypadku raka stercza zastosowanie NanoKnife może mieć dwojaki charakter. W pierwszym przypadku rozpatrujemy ablację całej struktury stercza.

Drugim sposobem propagowanym przez większość ośrodków posługujących się obecnie techniką IRE jest niszczenie jedynie samego ogniska nowotworu zlokalizowanego w tkance stercza. Jest to tak zwana terapia ogniskowa, fokalna (ang. focal therapy).

Zabieg z użyciem NanoKnife polega na przezskórnym wprowadzeniu 2-6 elektrod w okolice nowotworu. W prawidłowym pozycjonowaniu elektrod pomaga Grid wykorzystywany również w brachyterapii oraz obraz USG z głowicy dorektalnej. Cały proces aplikacji impulsów elektrycznych kontrolowany jest przez zautomatyzowane oprogramowanie generatora NanoKnife. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa średnio 60-90 minut.

Podsumowanie (Rak Prostaty) : IRE jest nowoczesną, nietermalną formą ablacji tkanek, stosowaną m. innymi w leczeniu raka stercza. Dzięki swojej unikalnej właściwości nie uszkadzania struktur zawierających włókna kolagenowe pozwala na niszczenie ogniska nowotworu z wysokim prawdopodobieństwem zachowania podstawowych funkcji fizjologicznych jak prawidłowa mikcja, trzymanie moczu i potencja. Pod tym względem wykazuje wyższość nad innymi stosowanymi obecnie formami ablacji tkanki stercza. Pozwala również na zmniejszenie ryzyka ( w zależności od doboru konwencji leczenia) wystąpienia innych powikłań związanych z lokalną terapią przeprowadzoną na sterczu.

NanoKnife – nieodwracalna elektroporacja: nowa nadzieja w leczeniu chorych na raka stercza?

W ostatnich miesiącach na rynku urologicznym w Polsce pojawiła się nowa opcja w leczeniu chorych na raka stercza – NanoKnife. Metoda polega na wykorzystaniu zmiennego pola elektrycznego przepływającego przez obszar docelowy, przy czym przyłożone napięcie osiąga wartości do 3000 V. Proces ten prowadzi do powstania nieodwracalnych porów w błonie komórkowej, co w konsekwencji prowadzi do śmierci komórki. To zjawisko biofizyczne określane jest mianem nieodwracalnej elektroporacji (irreversible elektroporation – IRE) i właśnie ono wykorzystywane jest w niszczeniu ogniska nowotworowego w tkance stercza podczas zabiegów z użyciem NanoKnife. Zaletą elektroporacji jest zaoszczędzenie struktur kolagenowych, np. ściany naczyń krwionośnych oraz nerwów, istotnych dla zachowania ważnych czynności fizjologicznych. W artykule omówiono zalety i nadzieje związane z zastosowaniem IRE w leczeniu raka stercza oraz zagadnienia i problemy wyłaniające się w związku z zastosowaniem tej nowatorskiej metody terapeutycznej.

Zobacz całą treść artykułu

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2013/2 (78)