Nerki

Rak nerki to stosunkowo rzadki nowotwór, stanowi zaledwie 3% wszystkich nowotworów i w większym stopniu dotyczy mężczyzn niż kobiet. Nowotwór ten może długo nie dawać niepokojących objawów. Badania diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie to głównie badanie moczu, krwi oraz obrazowanie jak USG czy tomografia komputerowa. Leczenie raka nerki opiera się w głównej mierze na operacyjnym usunięciu guza, zazwyczaj z całą nerką i pobliskimi węzłami chłonnymi (nefrektomia radykalna). Uzupełniająco stosuje się naświetlania i leczenie farmakologiczne. W niektórych przypadkach zabieg z użyciem NanoKnife może stanowić alternatywę dla klasycznej chirurgii. Wynika to głównie z niezwykłej precyzji jaką zapewnia urządzenie.

NanoKnife – nieodwracalna elektroporacja: nowa nadzieja w leczeniu chorych na raka stercza?

W ostatnich miesiącach na rynku urologicznym w Polsce pojawiła się nowa opcja w leczeniu chorych na raka stercza – NanoKnife. Metoda polega na wykorzystaniu zmiennego pola elektrycznego przepływającego przez obszar docelowy, przy czym przyłożone napięcie osiąga wartości do 3000 V. Proces ten prowadzi do powstania nieodwracalnych porów w błonie komórkowej, co w konsekwencji prowadzi do śmierci komórki. To zjawisko biofizyczne określane jest mianem nieodwracalnej elektroporacji (irreversible elektroporation – IRE) i właśnie ono wykorzystywane jest w niszczeniu ogniska nowotworowego w tkance stercza podczas zabiegów z użyciem NanoKnife. Zaletą elektroporacji jest zaoszczędzenie struktur kolagenowych, np. ściany naczyń krwionośnych oraz nerwów, istotnych dla zachowania ważnych czynności fizjologicznych. W artykule omówiono zalety i nadzieje związane z zastosowaniem IRE w leczeniu raka stercza oraz zagadnienia i problemy wyłaniające się w związku z zastosowaniem tej nowatorskiej metody terapeutycznej.

Zobacz całą treść artykułu

artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2013/2 (78)