Fisiograft – materiał do regeneracji ubytków kostnych na bazie kopolimeru kwasu poliglikolowo-polimlekowego

To całkowicie resorbowalny, w pełni syntetyczny biomateriał do stosowania w zabiegach regeneracji ubytków kostnych w chirurgii twarzowo-szczękowej, implantologii i periodontologii.
Dostępny w trzech postaciach: gąbki, proszku, żelu. Wszystkie trzy rodzaje można ze sobą dowolnie łączyć a tym samym uzyskać dowolny materiał wedle swoich potrzeb.

Szczegółowe informacje

SKŁAD:
Fisiograft to w pełni syntetyczny, całkowicie resorbowalny kopolimer kwasu poliglikolowo-polimlekowego do stosowania w zabiegach periodontologii, implantologii oraz chirurgii twarzowo-szczękowej.
Fisiograft jest dobrze tolerowany biologicznie ze względu na fakt, że jego resorbcja następuje według reakcji chemicznych cyklu Krebsa.

fis 300x225

Fisiograft jest materiałem, który łatwo poddaje się modelowaniu i kształtowaniu. Dostępne trzy formy materiały można ze sobą dowolnie łączyć i dzięki temu nadaje się do wypełniania niemal wszystkich rodzajów ubytków kostnych. Wybór postaci materiału zależy od decyzji lekarza i powinien być podyktowany klinicznymi wskazaniami oraz położeniem operowanych miejsc.

BIOMATERIAŁ DO REGENERACJI UBYTKÓW KOSTNYCH

 • całkowicie syntetyczny
 • całkowicie resorbowalny
 • dostępny w trzech postaciach
 • bezpieczny

Fisiograft gąbka

 • Zanik tkanki kostnej po usunięciu zęba
 • Opadanie wyrostka zębodołowego
 • Odbudowa kości w miejscu resekcji
 • Wypełnianie ubytków kostnych
 • Przygotowanie miejsca pod implant
 • Utrzymywacz przestrzeni z użyciem membran

Fisiograft proszek

 • W pełni syntetyczny
 • Największa na rynku wchłanialność (99%)
 • Pełne wchłonięcie w okresie 4-6 miesięcy!
 • Swobodne łączenie wszystkich form
 • Łatwość aplikacji i doboru konsystencji
 • Konkurencyjna cena
 • Całkowicie wolny od ryzyka zakażenia krzyżowego patogenami takich chorób jak: BSE, AIDS, WZW
gabka1
500

Fisiograft Żel

Pęknięcie korzenia przyśrodkowego
Przykładowy aspekt kliniczny ukazuje rozległą absorpcję kości (1), która wymaga ekstrakcji korzenia przyśrodkowego (2). Fisiograft żel jest umieszczany w miejscu poekstrakcyjnym. Po ponownym otwarciu po trzech miesiącach, pokazuje powstanie prawidłowej kości, odpowiedniej do implantacji (3). Aspekt kliniczny po założeniu implantu (4).

501
fisiograft 300x223

0,5 ML

pdf
pdf

W celu uzyskania wyczerpujących informacji odnośnie wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i powikłań należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub skontaktować z dystrybutorem.