Termoablacja mikrofalowa

System wykorzystujący ablację mikrofalową (Microwave Tissue Ablation) o częstotliwości 2,45GHz i mocy do 140W.

Jak działa Solero?

System charakteryzuje się uzyskaniem skutecznego pola ablacji o średnicy 6cm w 6 minut! Dodatkowo pole ablacji, które wytwarzane jest dzięki pojedynczej igle posiada bardzo regularny (sferyczny) kształt, co jest nieosiągalne dla starszych urządzeń, opartych o częstotliwość 915MHz (patrz rys. poniżej).

solero gen 1
solero obr

Solero składa się z generatora częstotliwości 2,45GHz, igieł chłodzonych cieczą jak i bez chłodzenia oraz stacji kontroli temperatury. Obsługa jest niezwykle intuicyjna i wymaga od operatora wprowadzenia tylko dwóch parametrów: moc i czas. System Solero może być stosowany zarówno w otwartych operacjach laparoskopowych jak i wkłuciach przezskórnych.Termoablacja mikrofalowa- MTA (Microwave Tissue Ablation) jest rodzajem ablacji wykorzystującym energię cieplną tarcia generowaną przez ruch oscylacyjny cząsteczek wody w zmiennym polu magnetycznym. System Solero składa się z generatora wytwarzającego częstotliwość 2,45 GHz i moc do 180 W, co czyni to urządzenie najmocniejszym w porównaniu do innych systemów tego typu na rynku. Acculis pozwala uzyskać pole skutecznej ablacji o średnicy 6 cm w 6 minut! Obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna, wystarczy ustawić parametry moc i czas.

Pole ablacji wytwarzane jest przez pojedynczą igłę, której aktywna część to 1,4 cm. Taka długość w połączeniu z częstotliwością 2,45 GHz pozwala uzyskać bardzo regularny kształt obszaru ablacji, co jest nieosiągalne dla systemów opartych o częstotliwość 915 MHz, gdzie strefa ablacji jest dużo bardziej eliptyczna. Urządzenie może być wyposażone w elektrody o różnych długościach, chłodzone wewnętrznie jak i bez chłodzenia. Znajdą one zastosowanie przy otwartych operacjach, laparoskopowych jak i wkłuciach przezskórnych.

solero genigła

W celu uzyskania wyczerpujących informacji odnośnie wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i powikłań należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub skontaktować z dystrybutorem.