Nowotwory to grupa chorób, które są prawdziwą zmorą dzisiejszych czasów. Co roku notuje się w naszym kraju około 150 tysięcy zachorowań na raka. Mechanizm działania  chorób nowotworowych sprowadza się do dzielenia się w niekontrolowany sposób komórek organizmu chorego. Powstałe na skutek tego podziału komórki nie różnicują się w standardowe komórki tkanki. Komórki nowotworowe nie reagują lub reagują w niewłaściwy sposób na sygnały płynące z organizmu. Współczesna medycyna dysponuje szeregiem metod niszczenia komórek nowotworowych, dzięki czemu leczenie raka jest możliwe i coraz bardziej skuteczne.

W jaki sposób niszczone są komórki nowotworowe?

1. Cewnik częstotliwości radiowej Habib EndoHPB
Ta nowoczesna sonda służy do leczenia nowotworów złośliwych dróg żółciowych. Jest przesuwana przy użyciu endoskopu w przewodzie żółciowym. Komórki nowotworowe są niszczone wytwarzanym przez generator używający prądu wysokiej częstotliwości ciepłem.

2. NanoKnife IRE
Nóż nano wykorzystuje zmienne pole elektryczne, które przepływa przez docelowy obszar objęty leczeniem. Dzięki temu komórki nowotworowe są skutecznie i nieodwracalnie niszczone. NanoKnife został zaprojektowany do bardzo precyzyjnego niszczenia komórek rakowych. W guza nowotworowego wprowadza się elektrody, które emitują nakierowane tylko na komórki rakowe impulsy elektryczne o niezwykle wysokim napięciu (nawet do 3000 V). Takie impulsy są emitowane w mikrosekundowych odstępach czasu, dzięki czemu komórki rakowe są uśmiercane bez ryzyka naruszenia zdrowych sąsiadujących z nimi komórek. Jest to metoda nietermiczna i mało inwazyjna.

3. RITA
RITA to mało inwazyjny proces niszczenia komórek nowotworowych. Niszczenie ich odbywa się przez termoablację. W obszar dotknięty zmianami nowotworowymi wprowadza się elektrodę, przez którą przepływa prąd o odpowiednio dobranej częstotliwości. Komórki znajdujące się wokół elektrody zostają rozgrzane do temperatury, która doprowadza do ich obumarcia.

4. Solero
System Solero wykorzystuje zjawisko termoablacji mikrofalowej. Komórki nowotworowe są niszczone na skutek energii cieplnej tarcia generowanej przez ruch oscylacyjny cząsteczek wody w zmiennym polu magnetycznym. Obsługa urządzenia jest intuicyjna, a efekty jego pracy imponujące – w zaledwie 6 minut potrafi uzyskać skuteczną ablację o średnicy 6 cm! System ten może być stosowany w operacjach laparoskopowych, otwartych oraz wkłuciach przezskórnych.