Nowotwory to poważny problem zdrowotny współczesnego świata. W naszym kraju co roku notuje się około 150 000 zachorowań na raka i około 90 000 zgonów. Są to choroby, które powodują niekontrolowany podział komórek organizmu.

Powstałe w takim podziale komórki nie różnicują się w typowe komórki tkanek, a ich podział wymyka się spod kontroli. Mają one nieograniczony potencjał replikacyjny i są niewrażliwe na wszelkie zewnętrzne czynniki hamujące wzrost. Nowo powstałe komórki charakteryzują się tym, że niewłaściwie reagują na sygnały płynące z organizmu lub nie reagują na nie wcale. Aby skutecznie leczyć i likwidować zmiany nowotworowe, zostały stworzone nowe dziedziny medycyny takie jak – onkologia i chirurgia onkologiczna. Rozwijają się one niezwykle dynamicznie, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne dla coraz bardziej efektywnego leczenia chorób nowotworowych.

W jaki sposób leczone są choroby nowotworowe?

Podstawą skutecznego leczenia chorób nowotworowych jest przede wszystkim szybka i precyzyjna diagnoza. Aby wykryć zmiany chorobowe, wykonuje się różne badania diagnostyczne np.: ultrasonografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, pozytonową tomografię emisyjną, mammografię lub tomografię emisyjną pojedynczych fotonów, a także badania histopatologiczne, których zadaniem jest potwierdzenie rozpoznania chorobowego otrzymanego w badaniach obrazowych.

Współczesne metody leczenia chorób nowotworowych to przede wszystkim radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, terapia biologiczna i leczenie chirurgiczne. To ostatnie pełni ciągle wiodącą rolę w leczeniu raka, mimo wyraźnych postępów w radioterapii i leczeniu systemowym. Nowoczesna chirurgia onkologiczna opiera się na dokładnej ocenie zaawansowania zmian chorobowych, precyzyjnym ustaleniu rodzaju nowotworu, działaniach mających na celu pomoc w planowaniu, a następnie przeprowadzaniu zabiegu operacyjnego (np. cyfrowy zapis historii choroby, czy wizualizacja 3D), a także innowacyjnych metodach usuwania tych zmian, których głównym założeniem jest zaoszczędzenie tkanek i narządów niezmienionych chorobowo.

Mniej znaczy lepiej 

Chirurgia onkologiczna ciągle rozwija się w myśl hasła „mniej znaczy lepiej”. Leczenie chirurgiczne powinno odbywać się, minimalizując zakres wycięcia tkanek tak, aby móc oszczędzić jak najwięcej niezmienionych chorobowo tkanek organizmu. Dzięki temu operacje stają się coraz bardziej precyzyjne i mniej traumatyczne dla pacjentów. Nasza firma zajmuje się dystrybucją zarówno nowoczesnych onkologicznych urządzeń diagnostycznych, jak i narzędzi służących do likwidowania zmian nowotworowych. Najnowsze urządzenia medyczne służące do usuwania zmienionych chorobowo tkanek opierają się na technologii laserowej, świetlnej oraz nanotechnologii.

Czym jest Nanoknife? 

NanoKnife to nowoczesne urządzenie, dzięki któremu możliwe jest usunięcie zmian nowotworowych przy jednoczesnym zachowaniu jak największej ilości zdrowych tkanek z nimi sąsiadujących. Urządzenie to wykorzystuje innowacyjną metodę nietermicznej ablacji, która oparta jest na nieodwracalnej elektroporacji (metoda IRE – Irreversible Electroporation). Wykorzystywanie metody IRE umożliwia ograniczenie konieczności przeprowadzania rozległych zabiegów resekcyjnych, dzięki czemu operacja jest bardziej precyzyjna i o wiele mniej traumatyczna dla organizmu pacjenta.

W czasie operacji w okolice guza wprowadzane są cienkie elektrody, pomiędzy którymi przepływa prąd o wysokim napięciu. Takie działanie powoduje nieodwracalne otwarcie porów w komórkach nowotworowych, co doprowadza do ich naturalnego obumarcia. Następnie są one naturalnie usuwane przez układ chłonny. Nanoknife niszczy komórki nowotworowe, nie uszkadzając otaczających ich naczyń krwionośnych oraz nerwów. Zabiegi przeprowadzane przy użyciu tego urządzenia nie powodują powikłań, gdyż są minimalnie inwazyjne. Współcześnie często stosuje się również leczenie skojarzone. Zabiegi chirurgiczne uzupełniane są chemioterapią lub radioterapią dla osiągnięcia zadowalających rezultatów.