Nieodwracalna elektroporacja to innowacyjna metoda leczenia nowotworów. Możemy spotkać się też z jej drugą nazwą – IRE, która jest skrótem od Irreversible Elecroporation. Zjawisko to wykorzystywane jest w nowoczesnym narzędziu chirurgicznym do ablacji tkanek, jakim jest Nano Knife.

W jaki sposób niszczone są komórki rakowe przy użyciu nieodwracalnej elektoporacji?

Nieodwracalna elektroporacja to metoda leczenia wykorzystująca do niszczenia komórek nowotworowych zmienne pole elektryczne, które przepływa przez leczony obszar. Napięcie przyłożone do zmiany nowotworowej osiąga wartości do 3000 V. Proces ten prowadzi do powstania nieodwracalnych porów w błonie komórkowej, które doprowadzają do naturalnej śmierci komórki. Zastosowanie tej techniki pozwala zaoszczędzić struktury kolagenowe (np. ściany naczyń krwionośnych i nerwów), dzięki czemu możliwe jest zachowanie istotnych czynności fizjologicznych.

Podczas zabiegu wykorzystującego Nano Knife w obręb guza nowotworowego wprowadzane są elektrody. Emitują one w mikrosekundowych odstępach czasu silne impulsy elektryczne. Technika ta pozwala na niezwykle precyzyjne niszczenie komórek rakowych.

Jakie są zalety stosowania nieodwracalnej elektroporacji?

Nieodwracalna elektorporacja zaczęła być wykorzystywana do chirurgicznych ablacji tkanek, ponieważ jest pod wieloma względami lepsza od wykorzystywanych wcześniej termicznych form ablacji. Tkanki poddane działaniu IRE są szybko uszkadzane, ale struktury kolagenowe nie zostają naruszone, a obszar ablacji ulega przebudowie następowej. Niszczenie komórek nowotworowych przy użyciu prądu o wysokim napięciu jest więc metodą skuteczną, a zarazem małoinwazyjną.

Jakie zmiany nowotworowe można usuwać przy użyciu nieodwracalnej elektroporacji?

Metoda ta jest stosowana do usuwania ognisk nowotworowych usytuowanych w szczególnie trudno dostępnych obszarach narządów miąższowych człowieka oraz do niszczenia zmian ulokowanych w bliskim sąsiedztwie krytycznych dla ludzkiego organizmu struktur, takich jak: naczynia, nerwy, drogi żółciowe, czy cewka moczowa. Nano Knife jest stosowany do usuwania guzów wątroby, trzustki, nerek, mózgu, prostaty i szyjki macicy. Można wykorzystywać go zarówno do usuwania ognisk pierwotnych, jak i zmian o charakterze przerzutowym.