Metoda ta jest stosowana u pacjentów, którzy chorują na nowotwory oporne na inne metody leczenia, takie jak chemioterapię oraz u chorych, u których dochodzi do przerzutów. NanoKnife pozwala niszczyć tkanki nowotworowe bez naruszania naczyń krwionośnych lub narządów sąsiadujących ze zmianami chorobowymi. Metoda ta posługuje się zjawiskiem Nieodwracalnej Elektroportacji, której zasada zostanie opisana w dalszej części tekstu.  Metodę stosuje się zazwyczaj w wypadku nowotworów trzustki oraz prostaty, ale rzadziej również w przypadku zmian jelita grubego oraz żołądka. 

Przebieg zabiegu

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa od godziny do 120 minut. Wykonywany jest z kontrolą monitoringu USG. Czasami, kiedy nowotwór znajduje się w miejscu trudno dostępnym, zabieg jest prowadzony na otwartych tkankach. W miejsce guza wszczepia się za pomocą igieł elektrody, które odpowiedzialne są za emitowanie krótkich impulsów elektrycznych o wysokim natężeniu 1500-3000 V, które prowadzą do obumierania błon komórkowych zmian nowotworowych. 

Co ważne metoda ta jest skierowana do pacjentów cierpiących na zmiany trudno dostępne lub uznawane za nieoperacyjne, co prowadziło często do późnej diagnozy oraz złych rokowań. Dzięki metodzie NanoKnife zyskują oni przewagę w walce z chorobą. Trzeba również podkreślić, że metoda posiada duża skuteczność leczenia popartą badaniami.

Korzyści z zastosowania metody NanoKnife

Zabieg NanoKnife w porównaniu do innych metod chirurgicznych leczenia nowotworów charakteryzuje się mniejszym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych, np. w wypadku raka prostaty wystąpienie trudności z erekcją. W porównaniu z innymi metodami można powiedzieć, że jest ona małoinwazyjna. Wiąże się ona także z krótszą rekonwalescencją oraz hospitalizacją i szybszym powrotem do wypełniania aktywności i ról społecznych, co również stanowi ważny aspekt terapii nowotworów.