optimedpro-office
606 647 947

Wydarzenia :

Konferencje i zjazdy w których bierzemy udział:

67. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Lublin, 9-12 września 2015 r.

V Konferencja Naukowa „RAK ODBYTNICY”

Bydgoszcz, 6-7 listopada 2015 r.